Lập trình STM32 USB MSC Host đọc dữ liệu từ USB

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu STM32 USB MSC Host để biến...

1 Các bình luận

Lập trình STM32 SDIO đọc ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD card

Trong bài này chúng ta cùng học cách lập trình STM32 SDIO, một chuẩn giao...

Hướng dẫn sử dụng printf với STM32 Uart để in Log trên Keil C

Trong bài này chúng ta sẽ học cách retarget hàm printf của thư viện stdio...

6 Các bình luận

STM32 với nút nhấn 3 chế độ click, double click và long click.

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách lập trình stm32 với nút...

4 Các bình luận

Bài 20: Lập trình STM32 Flash đọc, ghi và xóa dữ liệu

Flash là gì và cách lập trình flash trên STM32, tổ chức bộ nhớ STM32...

4 Các bình luận

Lập trình STM32 đọc nhiệt độ với DS18b20 giao tiếp Onewire

Trong bài này chúng ta sẽ học cách lạp trình stm32 đọc nhiệt độ với...

14 Các bình luận

HAL_Delay với Systick và Delay us với Timer trên STM32

HAL_Delay là một hàm có sẵn trong thư viện HAL của STM32. Cách hoạt động...

Lập trình STM32 với TFT LCD ST7735 giao thức SPI

TFT LCD ST7735 là một trong những dòng LCD hiển thị màu phổ biến hiện...

6 Các bình luận

Lập trình STM32 với Oled LCD SSD1306

Màn hình Oled LCD SSD1306 được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng nhúng....

1 Các bình luận

Lập trình STM32 với DHT11 theo chuẩn 1 Wire

Cảm biến nhiệt độ DHT11 rất hay được sử dụng trong các dự án nhỏ...

8 Các bình luận