Lập trình ESP32 FOTA nạp firmware từ xa bằng local wifi

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng ESP32 FOTA để nạp firmware...

Lập trình ESP32 Smartconfig thiết lập wifi qua app

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng ESP32 Smartconfig để thiết lập...

Lập trình ESP32 MQTT bật tắt đèn với Hivemq Broker

Trong bài này chúng ta sẽ học các sử dụng ESP32 MQTT, giao tiếp với...

Giao tiếp với Realtime Database Firebase sử dụng ESP32 và App

Trong bài này chúng ta cùng nhau học cách sử dụng Realtime Database Firebase bằng...

3 Các bình luận

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên Thingspeak với ESP32

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng esp32 http post gửi nhiệt...

Lấy dữ liệu thời tiết với ESP32 HTTP Client phương thức Get

Hôm nay chúng ta sẽ học cách lấy dữ liệu thời tiết trên openweather.org sử...

Lập trình ESP32 FOTA nạp firmware qua mạng Internet với OTA Drive

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng ESP32 FOTA (Firmware Over The...

7 Các bình luận

Lập trình ESP32 Websocket điều khiển đèn Real time

ESP32 Websocket được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng Realtime, giúp các client...

1 Các bình luận

Hướng dẫn đọc Datasheet cho sinh viên điện tử và lập trình nhúng

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn đọc Datasheet của một linh kiện điện tử...

8 Các bình luận

Tổng quan về hệ điều hành thời gian thực RTOS

Nếu đã là dân công nghệ, chắc hẳn bạn chẳng lạ lẫm gì với hệ...