Lập trình STM32 USB MSC Host đọc dữ liệu từ USB

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu STM32 USB MSC Host để biến...

1 Các bình luận

Lập trình STM32 USB HID Custom truyền nhận dữ liệu qua cổng USB

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về STM32 USB HID Custom, đây là...

Lập trình STM32 quét led 7 thanh hiển thị nhiều số

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng STM32 quét led...

Lập trình STM32 USB HID Host giao tiếp với chuột và bàn phím máy tính

Trong bài này chung ta sẽ cùng học STM32 HID Host, biến STM32 giống như...

Lập trình STM32 SDIO đọc ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD card

Trong bài này chúng ta cùng học cách lập trình STM32 SDIO, một chuẩn giao...

Lập trình STM32 DAC tạo sóng hình Sin trên KIT STM32F407 Discovery

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều STM32 DAC với KIT STM32F407VE...

Hướng dẫn sử dụng printf với STM32 Uart để in Log trên Keil C

Trong bài này chúng ta sẽ học cách retarget hàm printf của thư viện stdio...

6 Các bình luận

STM32 với nút nhấn 3 chế độ click, double click và long click.

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách lập trình stm32 với nút...

4 Các bình luận

Bài 21: Lập trình STM32 Bit Band điều khiển GPIO

STM32 Bit Band được sử dụng rất nhiều khi muốn điều khiển ngoại vi một...

2 Các bình luận

Lập trình STM32 DFPlayer phát nhạc từ thẻ nhớ

Trong bài này chúng ta sẽ học cách lập trình STM32 DFPlayer, phát nhạc, âm...

1 Các bình luận