Lập trình ESP32 Smartconfig thiết lập wifi qua app

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng ESP32 Smartconfig để thiết lập...

Lập trình ESP32 MQTT bật tắt đèn với Hivemq Broker

Trong bài này chúng ta sẽ học các sử dụng ESP32 MQTT, giao tiếp với...

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên Thingspeak với ESP32

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng esp32 http post gửi nhiệt...

Lấy dữ liệu thời tiết với ESP32 HTTP Client phương thức Get

Hôm nay chúng ta sẽ học cách lấy dữ liệu thời tiết trên openweather.org sử...

Lập trình ESP32 Websocket điều khiển đèn Real time

ESP32 Websocket được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng Realtime, giúp các client...

1 Các bình luận

Bài 2: Lập trình ESP32 Webserver chế độ Access Point (WIFI AP Mode)

Trong bài này chúng ta cùng nhau học cách lập trình ESP32 Webserver chế độ...

Bài 1: Lập trình ESP32 Webserver chế độ Wifi Station bật tắt Led

Lập trình ESP32 Webserver là một bài cơ bản nhất để chúng ta có thể...

7 Các bình luận

Bài 2: Lập trình ESP32 Analog Input đọc tín hiệu tương tự (ADC)

Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách lập trình ESP32 Analog Input, hay...

8 Các bình luận

Tổng quan về sơ đồ chân ESP32 và ngoại vi

Mỗi chân của ESP32 bao gồm chức năng gì? Sơ đồ chân ESP32 được cấu...

Lập trình ESP32 từ A tới Z

Lập trình ESP32 từ A tới Z là một serie giúp các bạn làm quen,...

13 Các bình luận