Lập trình STM32 điều khiển LCD1602 chế độ 8bit và 4bit

LCD1602 được sử dụng rất nhiều trong lập trình, tuy rằng nó ít được sử...

5 Các bình luận

Bản đồ bộ nhớ (Memory map) vi điều khiển STM32F103

Khi học bất kì con vi điều khiển nào đầu tiên chúng ta cần tìm...

Bài 18: Lập trình SMT32 USB HID Keyboard bàn phím máy tính

Ở bài trước chúng ta đã làm quen với USB HID để tạo 1 con...

2 Các bình luận

Bài 16: Lập trình STM32 USB CDC truyền nhận dữ liệu qua cổng COM ảo

Giao thức USB nói chung và STM32 USB CDC nói riêng là một giao thức...

1 Các bình luận

Bài 15: Lập trình STM32 WWDG Window Watchdog Timer kiểm lỗi phần mềm

STM32 WWDG hay Window Watchdog timer là một timer định thời sử dụng trong việc...

Bài 13: Lập trình STM32 RTC – Real Time Clock

STM32 RTC là một ngoại vi giúp cho vi điều khiển có thể chạy được...

3 Các bình luận

Lập trình STM32 từ A tới Z

Lập trình STM32 cần những kiến thức gì? Tại sao nên học Lập trình trên...

50 Các bình luận

Bài 12: Lập trình STM32 với giao thức SPI

Lập trình STM32 sử dụng giao thức SPI sẽ giúp chúng ta hiểu được. Nguyên...

7 Các bình luận

Bài 11: Lập trình STM32 với Giao thức UART

Lập trình STM32 với Giao thức UART sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức...

24 Các bình luận

Bài 8: Lập trình STM32 đọc ADC một kênh

Lập trình STM32 đọc ADC một kênh sẽ giúp các bạn Hiểu ADC là gì...

12 Các bình luận