IC số là gì? Các loại IC số thông dụng.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu IC số hay digital IC,...

Cổng logic là gì? Cấu tạo và phân loại cổng logic

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cổng logic, cấu tạo và...

OPTO là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về opto, cấu tạo và nguyên...

IC ổn áp là gì? Các loại IC ổn áp thông dụng hiện nay.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các loại IC ổn áp thông dụng...

IGBT là gì? Ứng dụng và nguyên lý hoạt động của IGBT

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động...

1 Các bình luận

Triac là gì? Cấu tạo và ứng dụng của Triac

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt...

1 Các bình luận

Mosfet là gì? Công dụng và cách kiểm tra mosfet.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động...

1 Các bình luận

Cuộn cảm là gì? Cấu tạo, tính chất và ứng dụng của cuộn cảm

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộn cảm, cấu tạo, tính chất...

Tụ điện là gì? Đặc tính của tụ điện trong mạch điện tử

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tụ điện, cấu tạo, nguyên lý...

Tổng hợp kiến thức về điện tử cơ bản cho người mới bắt đầu

Khi bắt đầu bước chân vào nghành điện tử, chắc chắn các bạn sẽ phải...

1 Các bình luận