IC số là gì? Các loại IC số thông dụng.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu IC số hay digital IC,...

Cổng logic là gì? Cấu tạo và phân loại cổng logic

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cổng logic, cấu tạo và...

OPTO là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về opto, cấu tạo và nguyên...

IC ổn áp là gì? Các loại IC ổn áp thông dụng hiện nay.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các loại IC ổn áp thông dụng...

IGBT là gì? Ứng dụng và nguyên lý hoạt động của IGBT

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động...

1 Các bình luận

Triac là gì? Cấu tạo và ứng dụng của Triac

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt...

1 Các bình luận

Thyristor là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thyristor

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt...

Mosfet là gì? Công dụng và cách kiểm tra mosfet.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động...

1 Các bình luận

Cuộn cảm là gì? Cấu tạo, tính chất và ứng dụng của cuộn cảm

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộn cảm, cấu tạo, tính chất...

Transistor là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về transistor, một trong những linh kiện...