Lập trình Nuvoton Input Capture

  Giới thiệu về Module Input Capture Input capture là một module cho phép ghi...

1 Các bình luận

Lập trình Nuvoton Timer 2 và 3

Trong bài trước chúng ta đã khảo sát hai bộ timer/counter 0 và 1. Ở...

Lập trình Nuvoton GPIO điều khiển led và nút nhấn

Trong bài này chúng ta cùng nhau khảo sát GPIO của N76E885. Giới thiệu về...

Tổng quan về kit Nuvoton N76E885 dòng 8051 hot nhất hiện nay

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu kit Nuvoton N76E885, một dòng vi điều...