Giao tiếp với Realtime Database Firebase sử dụng ESP32 và App

Trong bài này chúng ta cùng nhau học cách sử dụng Realtime Database Firebase bằng...

3 Comments

Firebase là gì? Ứng dụng của Firebase trong IOT

Firebase là một cloud platform rất mạnh mẽ của google, nó là phần không thể...