Bài 3: Lập trình STM32 GPIO điều khiển Led và nút nhấn

Lập trình STM32 GPIO là một bài nhập môn cơ bản mà ai cũng phải...

11 Comments

Bài 2: Tổng quan về KIT STM32F103C8T6 Blue Pill

KIT STM32F103C8T6 Blue Pill là một dòng KIT giá rẻ, phổ thông và rất dễ...

1 Comment