Bài 7: Hằng số và cách khai báo hằng số trong lập trình C

Hằng số và cách khai báo hằng số trong lập trình C

Trong bài này chúng ta sẽ học cách khai báo hằng số trong lập trình C. Cách sử dụng hằng số với các kiểu dữ liệu khác nhau như số nguên, số thực, kí tự và chuỗi trong C.

Hằng số là gì?

Hằng số (constant) hướng đến những giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong quá trình thực thi. Constant được sử dụng giống như các biến thông thường, ngoại trừ việc giá trị của chúng là không thể thay đổi sau khi định nghĩa.

const

Cú pháp: const <Kiểu dữ liệu> <Tên giữ liệu> = <Giá trị>;

VD:

const int MAX = 100;
const float PI = 3.14;

Hằng số nguyên trong C

Giá trị hằng số nguyên có thể là hệ thập phân (decimal), hệ bát phân (octal) hoặc hệ thập lục phân (hexadecimal). Tiền tố (prefix) xác định cơ bản hay cơ số: 0x hay 0X cho kiểu hexadecimal (hệ 16), 0 cho octal (hệ 8), và không có gì là hệ thập phân.

Một giá trị hằng số có thể có phần hậu tố (suffix) là sự kết hợp của U và L, cho kiểu Unsigned và kiểu Long. Phần kết thúc có thể là chữ hoa hoặc chữ thường theo bất cứ thứ tự nào.

85     /* he thap phan */
0213    /* he bat phan (octal) */
0x4b    /* he thap luc phan (hexadecimal) */
30     /* int */
30u    /* unsigned int */
30l    /* long */
30ul    /* unsigned long */

Hằng số thực trong C

Một hằng số thực dấu chấm động có một phần nguyên, một giá trị decimal, phần phân số và phần mũ. Bạn có thể biểu diễn giá trị dấu chấm động trong kiểu thập phân và kiểu phân số.

Khi biểu diễn giá trị với định dạng thập phân, bạn phải thêm phần integer, phần mũ hoặc cả hai. Phần mũ được viết bởi e hoặc E.

3.14159    /* Hop le */
314159E-5L  /* Hop le */
510E     /* Khong hop le: phan mu chua hoan thien */
210f     /* Khong hop le: khong co phan decimal va phan mu */
.e55     /* Khong hop le: thieu phan phan so va phan nguyen */

Hằng chuỗi trong C

Hằng chuỗi được bao với dấu ngoặc kép ” “.

VD: const s = "Hello anh em nghien lap trinh \n";

Có những ký tự cụ thể trong C khi bắt đầu bằng dấu \ sẽ có ý nghĩa đặc biệt và được dùng để biểu diễn dòng mới (\n), tab mới (\t). Dưới đây là danh sách các ký tự đặc biệt:

Kí tự Ý nghĩa
\\ Ký tự \
\’ Ký tự ‘
\” Ký tự “
\? Ký tự ?
\n Dòng mới
\r Trở về đầu dòng

Kết

Hi vọng sau bài này các bạn đã biết cách khai báo hằng số trong lập trình C. Tiếp tục tới các bài tiếp theo trong Serie Lập trình C từ A tới Z.

Nếu thấy có ích hãy chia sẻ bài viết và tham gia nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu và học hỏi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *