Bài 10: Điều khiển vòng lặp while và for trong lập trình C

Điều khiển vòng lặp while và for trong lập trình C

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lặp while và for. Trong khi lập trình có những công việc phải làm đi làm lại nhiều lần, làm như thế nào để làm được điều đó, hãy cùng đến bài hôm nay nhé

Vòng lặp While và Do while

Phát biểu như sau: Lặp nếu điều kiện đúng – Thoát khi điều kiện sai. Đơn giản vậy thôi.

Cú pháp:

while (điều kiện)
{
  //lệnh;
}
//hoặc
do
{
  //lệnh
}
while(điều kiện)
Vòng lặp While (While do)
Vòng lặp While (While do)

Với vòng lặp while (hay while do) chương trình sẽ kiểm tra câu lệnh trước, sau đó thực hiện khối lệnh nếu đúng, nếu sai sẽ thoát ra. Điều này sẽ khác với do While là thực hiện lệnh trước và kiểm tra sau.

Vòng lặp do while
Vòng lặp do while

Ví dụ về vòng lặp while

In ra dãy số từ 1 đến 10.

#include <stdio.h>
 
int main(){
  int number = 1;
  while (number <= 10)
  {
   printf("%d\t", number);
   number++;
  }
    
}

Kết quả

while

Ví dụ về vòng lặp do while

Bài tập in ra dãy số từ 1 đến 10

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int number = 1;
  do
  {
   printf("%d\t", number);
   number++;
  }
  while (number <= 10);   
}

Kết quả

while

Vòng lặp for (hay for do)

For dùng trong trường hợp muốn lặp số lần nhất định.

Cú pháp:

for (khởi tạo giá trị biến lặp; điều kiện lặp; cập nhật biến lặp)
{
  // các lệnh cần lặp
}

forloop

Ví dụ

#include <stdio.h>

int main() {
 int i;
 for (i = 1; i < 11; ++i)
 {
  printf("%d ", i);
 }
 return 0;
}

Kết quả

for

Kết

Vòng lặp là thứ được sử dụng rất nhiều trong lập trình, sử dụng để làm các công việc lặp đi lặp lại nhiều lần. Cũng khá dễ sử dụng mà thôi!

Tiếp tục qua bài mới trong Serie Học lập trình C từ A tới Z 

Nếu thấy có ích hãy chia sẻ bài viết và tham gia nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu và học hỏi nhé

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *